Vagtordningen


Vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening

Vagtordningen blev indført i juli 2011.

Ejendomme i de to grundejerforeningers område kan melde sig til ordningen. Herudover kan man blive medlem i vagtordningen, hvis man bor i et område, der er relativt tæt på SSGs og JSGs område.

Fra 1/1-2021 varetages vagtordningen af Securitas.
Prisen for medlemskab er 499,20 kr. incl. moms i 2022 (41,60 kr om måneden).
Hvis et medlem tilkalder Securitas telefonisk, kommer vægteren normalt inden for 25 minutter, men sandsynligvis meget hurtigere. NB: Et tilkald koster 687,50 kr. incl. moms.
Se flere oplysninger om vagtordningen under billedet.

Vagtordningen er udførligt omtalt i Solrød Strands Grundejerforenings medlemsblad Strandsiden i de numre, der er udkommet siden 2011. Strandsiden kan læses her: Strandsiden

Tilmelding til vagtordningen:
Send en mail til Bjørn-Erik Jørgensen: klitvej@youmail.dk
Skriv navn, adresse, mail og et eller flere telefonnumre.

Bjørn-Erik Jørgensen
Klitvej@youmail.dk
Tlf: 3030 8853

Flere oplysninger om vagtordningen under billedet og her: 

Nyhedsbreve  – Orientering om Vagtordningen fra 1/1-2021 – Betaling

 

Den kollektive vagtordning i strandområdet i Solrød

Redigeret december 2021

Solrød Strands Grundejerforening startede vagtordningen i strandområdet i 2011 i samarbejde med GPS Security. I årene derefter faldt antallet af indbrud i strandområdet drastisk, og det har ligget på et forholdsvis lavt niveau siden.

Vagtordningen dækker hele strandområdet, også ejendomme uden for Solrød Strands Grundejerforenings og Jersie Strands Grundejerforening område.

Vi har været meget glade for samarbejdet med GPS, og vi er overbeviste om, at vagtordningen stadig forhindrer adskillige indbrud hvert år.

GPS er ophørt og fra 1/1-2021 varetages den kollektive aftale af vagtselskabet Securitas, som også har en del andre vagtopgaver i Solrød og i kommunerne omkring os. Securitas er et af de største vagtselskaber i Danmark.

Nogle medlemmer i vagtordningen har, ud over den kollektive aftale, en privat aftale om ejendommens alarm med et vagtselskab. Ændringer i denne aftale skal man selv håndtere.

Den kollektive vagtaftale med Securitas koster 499,20 kr. incl. moms (41,60 kr. om måneden) i 2022.

Der er 1 kørende tilsyn i døgnet på alle veje med mindst 5 tilmeldte medlemmer. Kørslen dokumenteres ved hver kørsel på vejen ved scanning af en stregkode på vejen. Det daglige tilsyn lægges morgen, middag aften eller nat – og altid på skiftende tidspunkter. Medlemmer får et Securitas klistermærke til postkassen.

Hvis der er mindre end 5 medlemmer på en vej, er der begrænset tilsyn, dog mindst et tilsyn om ugen, og der scannes ikke stregkode ved tilsyn. Man får et Securitas klistermærke til postkassen og man kan stadig tilkalde vagten ved indbrud og lignende.

Hvis der kommer mindst 5 medlemmer på vejen, indgår vejen i det kørende tilsyn, med ét tilsyn og tilhørende scanning hvert døgn.

Medlemmer får et særligt ”Solrødtelefonnummer” med tilhørende kodeord, som man skal bruge i tilfælde af behov for tilkald af en vægter.

Hvis et medlem tilkalder Securitas telefonisk, kommer vægteren normalt inden for 25 minutter, men sandsynligvis meget hurtigere. NB: Et tilkald koster 687,50 kr. incl. moms.

Man kan koble sin indbrudsalarm til Securitas’ kontrolcentral i Glostrup på den måde, som det enkelte medlem har teknik til, og man kan tilkalde vagten telefonisk ved behov. Et tilkald koster 687,50 kr. incl. moms, og den tilkaldte vægter bliver på ejendommen i op til 30 minutter, så ejendommen kan sikres. Tager det mere end 30 minutter, koster det 344 kr. incl. moms pr. påbegyndte 30 minutter. Vagtens lovede tilkaldetid er indenfor 25 minutter. Vagten vil typisk komme hurtigere.

Automatisk overførsel af alarmsignal fra medlemmets indbrudsalarm til kontrolcentralen hos Securitas eller til en allerede eksisterende anden udbyder (G4S, Verisure m.fl.), kræver en personlig tillægsaftale. Vi kan eventuelt henvise til en tekniker, der kan omstille alarmen.

Hvis et medlems indbrudsalarmanlæg tilkalder Securitas, bestemmes prisen for dette elektroniske tilkald af den kontrakt, det enkelte medlem har med sin alarminstallatør.

Vi er 770 medlemmer lige nu. Jo flere medlemmer vi bliver jo mere tilsyn får vi.

Medlemskab af vagtordningen betales sammen med vandregningen i begyndelsen af marts. På vandregningen er der én linie: KONTINGENT TIL GRUNDEJERFORENING. På denne linie står den samlede betaling for vagtordningen, 499,20 kr., plus kontingent til enten Solrød Strands Grundejerforening eller Jersie Strands Grundejerforening hvis man er medlem af en af de to grundejerforeninger. Hvis man ikke er medlem af en af de to grundejerforeninger, er beløbet 499,20 kr.

I 2021 har vi konstateret, at Securitas er fuldt ud i stand til at løfte opgaven med at køre tilsyn i vores område og give os den nødvendige service.

Se Securitas’ løsning nederst.

Betaling for medlemskab af ordningen følger kalenderåret og betales for et kalenderår ad gangen. Den kollektive aftale løber et kalenderår ad gangen.

Udmelding af vagtordningen skal ske skriftligt til Bjørn-Erik Jørgensen med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Nye medlemmer kan tilmelde sig ordningen ved at maile til Bjørn-Erik Jørgensen: klitvej@youmail.dk
Vi skal have navn, adresse, mail og et eller flere telefonnumre.

Med venlig hilsen
På vegne af Solrød Strands Grundejerforening

Bjørn-Erik Jørgensen.
klitvej@youmail.dk
Tlf: 3030 8853

Preben Larsen
preben.e.larsen@gmail.com
Tlf: 2326 2748

Securitas’ løsning

Boligvagt

• Et unikt koncept for boligselskaber og grundejerforeninger

Boligvagt er målrettet til grundejerforeninger og boligselskaber, med det formål at give tryghed og trivsel for borgere. Konceptet er bygget op omkring Securitas’ døgnbemandede vagtcentral, hvor borgerne kan tilkalde boligvagten ved alle hændelser – enten via opringning til Securitas’ kontrolcentral, eller ved brug af assistancetryk. Boligvagt er præventive tilsyn og assistance i samme aftale, hvor ordningen giver mulighed for tilvalg af diverse ydelser.

Vi værner om dine værdier

Så enkelt er det faktisk, hvis vi skal fortælle den helt korte historie om, hvad vi kan gøre for dig. Den lidt længere historie involverer meget korte reaktionstider, dybt professionelle vagter, højteknologiske løsninger og et perfekt match mellem menneskelige kompetencer og unikke overvågningssystemer. I spændet mellem komplekse totalløsninger og enkle overvågninger skaber vi dedikeret tryghed.

Securitas’ mobile vagt skaber tryghed.
Vagten skal ved sin synlige tilstedeværelse og udførelse af den aftalte vagtydelse:
• skabe en god og tryg atmosfære for husejerne
• tilse at ingen uvedkommende personer færdes på deres område
• minimere risikoen for tyveri/svind/hærværk

Tilmelding til ordningen:

Dem som er tilmeldt områdevagten, får et telefonnummer til Securitas’ kontrolcentral, dette skal oplyses til jeres alarminstallatør. Dette sikrer at Securitas fremover kan køre på de alarmer der måtte komme, så vi hurtigere ankommer til det pågældende hus.

Securitas vil sætte et klistermærke op på postkassen, så vores vægtere og naboer kan se hvem der er med i ordningen.

De tilmeldte husstande serviceres af personale fra Securitas’ kontrolcentral. Husstande der ikke er tilmeldt vagtordningen, vil blive henvist til Politi ved observationer hvor dette kræves.

Securitas benytter rapporteringssystemet Guard Report System, der via opsatte stregkoder dokumenterer kvaliteten i vores arbejde. Til systemet er tilkoblet en PDA-løsning, som vagten benytter under sin rundering til rapportering. Med denne kan vagten på stedet skrive og sende rapport over hændelser. Desuden kan vagten med det samme se, om alle stregkoder i runderingsbeskrivelsen er taget ved afslutning af en rundering.

GRS-systemet logger automatisk alle data vedrørende tidspunkt for aflæst stregkode, sted med angivelse af rumnummer, vagtens initialer, hændelse og udført aktion.

Alle vores patruljebiler er forsynet med et fleet system med tilhørende GPS-overvågning, der gør det muligt for vores kontrolcentral at se hændelser/alarmer og vagtbiler på samme digitale kort. Dermed er det altid den nærmeste vagtbil, der modtager alarmen. Sammen med alarmen modtager bilen alle relevante informationer i forbindelse med alarmen samt en kørselsvejledning til alarmstedet.