Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Generalforsamlinger, regnskaber, vedtægter mm – Klik her

Arkiv: Regnskaber, økonomi mm – Klik her

Bestyrelsen arbejder løbende med en række områder indenfor foreningens formål, herunder strand og strandrensning, vagtordning, hjemmeside, vejlaugenes forhold og den rekreative udvikling af den strandnære del af Solrød Strand.

For tiden arbejder bestyrelsen herudover særligt med emnerne:

 • Kystsikring, risikostyringplan og klitlaug for stranden.
 • Udvikling af Solrød Center – Solrød Torvegade.
 • Lokalplan for Strandvejen ved Solrød Centers udmunding
 • Yderligere forskønnelse af Solrød Strandvej – Betonbelagte rabatter og afslutning mod cykelsti.
 • Arbejde med forbindelsesvejene, herunder det videre arbejde med Gl. Køgevej.
 • Busholdepladsen
 • Projekt Solrød Strand Pier og Strandens Hus ved Østre Strandvej.
 • Vejbelysning på private fællesveje.
 • Arbejde for (endnu) bedre løbe- og cykelstisystemer og forbindelse til baglandet. Solrød Kommune har meget natur at byde på, men sammenhængen er ikke så velegnet til rekreativ udfoldelse.

Bestyrelsesmøder 2022

 • Mandag den 13. juni 2022

Vejlaugsmøde 2022

 • Torsdag d. 17. november 2022 kl. 19.30 i Aktivitetscentret

Generalforsamling 2023

 • Tirsdag d. 21. marts 2023  kl. 19.00 i Aktivitetscentret.

Vejlaugsmøde 2023

 • Torsdag d. 16. november 2023 kl. 19.30 i Aktivitetscentret

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen i Solrød Strand Grundejerforening består af fem til syv medlemmer og to suppleanter, som er valgt på foreningens ordinære generalforsamling.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer er:

 • Flemming Kristensen, (Formand) Hedevej 5, tlf: 5665 3571 – 2145 7510 Mail: runo.fmbk@gmail.com
 • Bjørn-Erik Jørgensen (Næstformand og Kasserer), Klitvej 20A, tlf: 3030 8853
 • Søren Trier Høisgaard, Peyronsvej 11, tlf: 7259 8000
 • Preben Larsen (webmaster og sekretær), Vestre Grootsvej 12, tlf: 2326 2748. Mail: preben.e.larsen@gmail.com
 • Geo Lazarotti, Odinsvej 30, tlf: 4059 1864
 • Henrik Christoffersen, Klitvej 22, tlf: 4244 0723

De nuværende suppleanter er:

 • Lars Hammer Wentoft, Egevej 17, tlf: 2916 0822
 • Nikolaj Schwartz, Uglevej 6, tlf: 6015 1362

Nuværende revisor og revisorsuppleant er:

 • Revisor: Mathias Fisker, Klitvej 28, tlf: 2280 9885
 • Revisorsuppleant : Søren Schramm, Peyronsvej 21, Tlf: 5614 7414

Forretningsfører: